Gáz ügyintézés - Dél-dunántúl Oldaltérkép Kontakt E.ON Világ eon.com http://www.eon-energy.com
Navigáció: Ügyfélszolgáltaink Navigáció: Vállalati kultúra Navigáció: Társadalmi szerepvállalás Navigáció: Sajtószoba Navigáció: Vállalatcsoport

Jogi nyilatkozat

Általános felhasználási feltételek

Az E.ON Hungária Csoport minden tõle telhetõt megtesz annak érdekében, hogy ezen a weboldalon pontos és teljes információ jelenjen meg. Felhívjuk a figyelmüket azonban arra, hogy az E.ON Hungária Csoport weboldalán közzétett - illetõleg a hiperhivatkozásokon keresztül elérhetõ - információk és adatok, tájékoztató jellegûek és az E.ON Hungária Csoport döntésétõl függõen változnak/változhatnak. Erre tekintettel az E.ON Hungária Csoport nem vállal felelõsséget azok pontosságáért és teljeskörûségéért.

Weboldalon szereplõ hiperhivatkozások csak a könnyebbséget szolgálják, és egyik hivatkozás szerepeltetése sem jelenti az E.ON Hungária Csoport jóváhagyását a weboldal tartalmát illetõen. Az E.ON Hungária Csoport nem vállal felelõsséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhetõ weboldalak tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért. A honlapon és a hiperhivatkozáson keresztül elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelõsségére történik.

Az E.ON Hungária Csoport semmilyen esetben nem felelõs semmilyen különleges, közvetlen, közvetett, vagy bármilyen más, használatkiesésbõl, adatvesztésbõl, vagy elmaradt haszonból eredõ szerzõdéses, gondatlan vagy egyéb szerzõdésen kívüli károkozásért, amely a jelen weboldalról elérhetõ dokumentumok, szolgáltatások vagy információk használatából illetve teljesítésébõl ered, vagy azzal összefüggésbe hozható.

Szerzõi jogok

Az E.ON Hungária Csoport weboldalain szereplõ nevek, grafikák, térképek, képek, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthetõ dokumentumok szerzõi jogi védelem alatt állnak. A weboldalaink tartalmának akár részben, akár egészben történõ, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérõ célú bármilyen használata - így különösen annak tárolása, másolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása - kizárólag az E.ON Hungária Csoport elõzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

Védjegyek

Az E.ON Hungária Csoport weboldalain szereplõ logók, ábrák, megjelölések, márkanevek védjegyoltalom alatt állnak, azok az E.ON Hungária Csoport tulajdonát képezik. A weboldalon elhelyezett logók, ábrák, márkanevek letöltése, bármilyen célú felhasználása, rögzítése, másolása, terjesztése, átruházása kizárólag az E.ON Hungária Csoport elõzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

A szerzõi jogi védelem és a védjegyoltalom megsértése esetén az E.ON Hungária Csoport a jogsértõvel szemben a szerzõi jog- és védjegybitorlás miatt a törvényben biztosított oltalmi eszközök igénybevételére jogosult.

 
  
jogi_nyilatkozat.php
Link: Top Jogi nyilatkozat Link: Adatvédelem Link: Impresszum Link: Nyomtatás Oldalzáró: Copyright E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.
Link: Abbinder