Gáz ügyintézés - Dél-dunántúl Oldaltérkép Kontakt E.ON Világ eon.com http://www.eon-energy.com
Navigáció: Ügyfélszolgáltaink Navigáció: Vállalati kultúra Navigáció: Társadalmi szerepvállalás Navigáció: Sajtószoba Navigáció: Vállalatcsoport

Adatvédelmi irányelvek

Személyes adatok gyûjtése és feldolgozása

A felhasználók személyes adatainak védelme fontos kérdés vállalatunk számára.

Az E.ON Hungária Csoport minden webes tevékenysége összhangban van a magyar adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályokkal.

Jelen adatvédelmi irányelvek szabályozzák mindazon információk kezelését, amelyeket az E.ON Hungária Csoport birtokába jut, amikor Ön erre a weboldalra látogat.

Személyes adatnak számít minden olyan információ, amely alapján az Ön személye azonosítható (pl. név, e-mail cím, postacím). Az E.ON Hungária Csoport kizárólag abban az esetben tárol személyes adatokat Önrõl, ha Ön ezeket az adatokat kifejezetten rendelkezésére bocsátja, azaz például információt kér, elektronikus hírlevelekre iratkozik fel, illetve felmérésben vagy sorsoláson vesz részt.

Adatainak megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az E.ON Hungária Csoport a megadott adatait nyilvántartsa és kezelje mindaddig, amíg Ön kifejezetten nem kezdeményezi adatainak törlését. Az E.ON Hungária Csoport kijelenti, hogy az Ön adatait az Adatvédelmi tv. rendelkezéseinek megfelelõen, azokat maradéktalanul betartva kezeli. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön különleges adatot küld a részünkre, azt az E.ON Hungária Csoport a tudomásszerzést követõen haladéktalanul törli. Az E.ON Hungária Csoport az Ön által megadott adatok közül az Ön személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást a jogszabályok által elõírt titokként kezel.

Személyes adatok használata és közzététele

Az E.ON Hungária Csoport az Ön személyes adatait arra használja, hogy megválaszolja kérdéseit, feldolgozza megrendeléseit, és biztosítsa a kedvezményes ajánlatokhoz vagy speciális információkhoz való hozzáférést. Ennek érdekében szükség lehet arra, hogy az E.ON Hungária Csoport további adatfeldolgozás céljából átadja az Ön adatait a cégcsoport más vállalatai vagy - törvényben meghatározott esetben és keretek között- külsõ szolgáltatók számára. Az E.ON Hungária Csoport garantálja, hogy személyes adatait nem értékesíti harmadik félnek, valamint hogy személyes adatait semmilyen módon nem teszi hozzáférhetõvé harmadik félnek értékesítés céljára. Az E.ON Hungária Csoport az Ön személyes adatait törli rendszerébõl, amennyiben az adatkezelés célja megszûnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt.

Automatikusan rögzített információ (nem-személyes adatok)

Amikor Ön az E.ON Hungária Csoport weboldalára lép, általános jellegû adatok kerülnek automatikus (regisztráció nélküli) rögzítésre, amelyeket nem személyhez kötõdõ célokra használunk. A használt webszerverek általános technikai jellegû adatokat rögzítenek.
Ezek az információk név nélkül kerülnek kiértékelésre, és weboldalunk látogatottságának felmérését, valamint a közzétett tartalmak és alkalmazások fejlesztését szolgálják. Az Ön adatai nem kerülnek további feldolgozásra, és azokat nem adjuk tovább harmadik fél részére. Konkrét személyekre vonatkozó felhasználói profilt nem generálunk. Ezeknek az adatoknak a további használatára és terjesztésére nem kerül sor.

Adatbiztonság

Az E.ON Hungária Csoport nagy figyelmet fordít a személyes adatok biztonságának védelmére. Minden tõlünk telhetõt megteszünk annak érdekében, hogy az Ön adatait védjük az adatvesztés, megsemmisülés, torzítás/hamisítás, manipuláció, valamint jogosulatlan hozzáférés és jogosulatlan közzététel ellen. Az E.ON Hungária Csoport természetesen a Magyar Köztársaságban érvényes összes adatvédelmi szabályozást betartja.

Kiskorúak védelme

Az E.ON kifejezetten azt tanácsolja minden szülõnek és gondviselõnek, hogy gyermekeiket tanítsák meg a személyes adatoknak az Interneten való biztonságos és felelõs kezelésére. Kiskorú gyermekek lehetõleg semmilyen személyes adatot ne továbbítsanak az E.ON Hungária Csoport weboldalaira szüleik vagy gondviselõjük hozzájárulása nélkül. Az E.ON Hungária Csoport kijelenti, hogy kiskorúaktól sem most, sem a jövõben nem gyûjt szándékosan személyes adatokat, illetve a birtokába került adatokat semmilyen módon nem használja fel, és hozzájárulás nélkül nem fedi fel ezeket harmadik személynek.

Hivatkozások más weboldalakra

Jelen adatvédelmi nyilatkozat a e-iroda.eon-gaz-deldunantul.com honlapra vonatkozik, amelyeket az E.ON Hungária Csoport mûködtet. Az ezen a honlapon található weboldalak hivatkozásokat tartalmazhatnak az E.ON csoporton belüli és kívüli más szolgáltatókra, amelyekre a jelen adatvédelmi nyilatkozat hatálya nem terjed ki. Amikor elhagyja az E.ON Hungária Csoport weboldalát, kérjük, tájékozódjon, és olvassa el minden olyan weboldal adatvédelmi nyilatkozatát, amely személyének azonosítására alkalmas információkat gyûjt.

 
 
  
adatvedelem.php
Link: Top Jogi nyilatkozat Link: Adatvédelem Link: Impresszum Link: Nyomtatás Oldalzáró: Copyright E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.
Link: Abbinder